Úvod

Vzhledem k tomu, že respektujeme práva našich klientů a návštěvníků webových stránek na ochranu osobních údajů, zavazujeme se k ochraně a zachování soukromí každého, kdo navštíví náš web mudrpanocha.cz. Tento dokument slouží jako zásady ochrany osobních údajů a popisuje způsoby zpracování, používání a ochrany poskytnutých osobních informací. Při zpracování osobních údajů se řídíme zákony České republiky, zejména pak obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jak bylo implementováno v českém právním systému. V tomto dokumentu Vám poskytneme co nejvíce informací o zpracování Vašich osobních údajů a informujeme Vás o Vašich právech. Je náš závazek informovat Vás o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jak je chráníme.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat některé informace, které nás mohou identifikovat nebo jsou s vámi spojeny. Tyto informace mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo nebo jakékoli jiné informace, které nám poskytnete, například prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje používáme především pro zodpovězení Vašich dotazů, zpracování Vašich požadavků nebo poskytnutí stomatologických služeb. Shromažďujeme také anonymní údaje, jako jsou informace o vaší návštěvě webových stránek, četnosti prohlížení určitých stránek a interakci s obsahem. Anonymní údaje nám pomáhají pochopit preference návštěvníků a vylepšovat kvalitu našich služeb a obsahu.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uloženy s přísným důrazem na jejich bezpečnost. Zabezpečujeme je před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Vaše údaje uchováváme po dobu nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo aby splnily právní požadavky. Klient má právo kdykoli požádat o aktualizaci, opravu nebo smazání svých osobních údajů z našich systémů, s výjimkou případů, kdy je jejich uchovávání vyžadováno zákonnými předpisy. Naše procedury zabezpečení údajů jsou pravidelně aktualizovány a testovány, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a odolnost proti cybernetickým hrozbám.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

V souladu s platnými zákony máte právo kdykoli získat přístup k vašim osobním údajům, které máme uložené, žádat o jejich opravu nebo aktualizaci. Pokud byste chtěli využít tohoto práva, prosím, kontaktujte nás přímo prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Budeme Vám velmi rádi nápomocni při zajištění, aby Vaše údaje byly aktuální a správné. Rovněž Vám poskytneme veškeré potřebné informace o zpracování Vašich údajů a o Vašich právech souvisejících s ochranou Vašich osobních informací.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Máme právo provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jakékoli změny budou publikovány na našich webových stránkách a vy, jako uživatelé, budete o těchto změnách informováni. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tyto zásady, abyste měli jistotu, že jste informováni o aktuálním stavu ochrany Vašich osobních údajů při používání našeho webu.

Kontaktní údaje vlastníka

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na vlastníka webových stránek:

  • František Kudrna
  • Nová Hospoda 114/52
  • 323 00 Plzeň
  • Česká Republika
  • Email: [email protected]

Přidat komentář