Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679, známým také jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), poskytuje tato stránka informace o zpracování a ochraně osobních údajů, které shromažďujeme od uživatelů navštěvujících mudrpanocha.cz. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou závazkem chránit vaše práva a soukromí. Věnujeme maximální pozornost zajištění bezpečnosti vašich osobních informací a toho, aby zpracování těchto informací bylo transparentní a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány při interakci s naším webem, například při použití kontaktního formuláře, zasílání dotazů nebo při objednávání služeb. Shromažďujeme informace jako jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje nám umožňují komunikovat s vámi a poskytnout požadované informace či služby. Zavazujeme se tyto informace používat výhradně pro účely, pro něž byly shromážděny, a to s nejvyšší možnou mírou důvěrnosti a bezpečnosti.

Bezpečnost a ochrana údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zničení nebo jinému nezákonnému zpracování. Tyto procesy průběžně přehodnocujeme a aktualizujeme, abychom zajistili nejnovější a nejúčinnější metody ochrany vašich údajů.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, nebo omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů.

Přidat komentář